Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Modul för att använda NeoPixel via ett BBC micro:bit-kort

1 - Förutom att installer Python MICROBIT.8xv-modulen, behöver du ladda ner Python modulen
     MB_NEOPX.8xv för att använda Neopixel-på BBC micro:bit-kortet;

2 - Ladda ner och importera MB_NEOPX.8xv-modulen till din TI-84 Plus CE-T Edition Python
      via programvaran TI Connect™ CE-programvaran.

3 - Anslut min grafräknare till ditt BBC micro:bit-kort med en mini A - Micro USB B-kabel.

4 - Testa funktionerna för denna modul med Python-programmet NPTEST.8xv.

      Klicka här för mer information om hur du kommer igång.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.