Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Amorteringar av lån och programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 1-5 | Beräkna bl.a. lånekostnaden för lån som löper över en längre tid, blanda detta med programmering i Python.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics  STEM

Tags  Calculus ,  Earth ,  Finance ,  Number ,  Percentages ,  Programming ,  STEM

I denna aktivitet tar vi upp hur man kan göra beräkningar år från år på avbetalningar på lån som löper över en längre tid. Beräkningar bygger på att man har en konstant räntesats över tid, men så är ju inte fallet. Idag (våren 2021) har vi t.ex. rörliga bolåneräntor som ligger mellan 1,3 % och 2 %. En fast 10-årsränta kanske ligger på 3 %. 2008 hade vi boräntor på mer än 6 %.

När man lånar kan man till exempel amortera ett visst belopp varje år (eller månad). Lånar du t ex 100 000 kr på tio år så amorterar du 10 000 kr varje år. Sedan tillkommer ränta förstås. Detta kallas för rak amor-
tering
. När du betalar av på lånet så minskar ju den ränta du ska betala så du betalar totalt mindre och mindre under lånets löptid.

Sedan kan du också ha ett lån där du betalar lika mycket inklusive ränta vid varje betalningstillfälle. Sådana lån kallas annuitetslån. När du betalar av på lånet så består det mest av amortering i början. Efterhand så ökar räntedelen i beloppet. Ränta +amortering är hela tiden konstant.

Se fortsättningen av denna aktiviet genom att ladda ner bifogad fil.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.