Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Lite talteori blandat med programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 1-Ma | Talteori som blandas med programmering i Python.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags  Factorising ,  Number ,  Programming ,  STEM

Här tar vi bl.a upp mgm och sgd mer generellt. I nuvarande ämnesplaner tar man egentligen upp detta först i kurs 5 men ingenting hindrar att man tar upp det tidigare, eftersom redan tidigt i studierna blir man bekant med begreppen faktorisering och primtal.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.