Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Upprepade beräkningar | Matematik & programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 3 | Beräkningar med närmevärden för kvadratrötter mm.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics  STEM

Tags  Calculus ,  Fractions ,  Programming ,  Roots ,  STEM

Inlednings exempel:

Redan för flera tusen år sedan visste Babylonierna hur man beräknade närmevärden för kvadratrötter. Här visar vi exempel på detta, och avslutar med programmeringsexempel i Python.

License not specified