Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Mer om funktioner | Matematik & programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | I den här övningen kommer du att definiera en funktion och använda funktionen för att utvärdera uttryck. Det ingår även programmering.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics  STEM

Tags  Functions ,  Programming ,  STEM

Förutom att definiera en funktion så kommer du att lära dig vad indrag i Python är. Det här är en fortsättning på övningar med funktioner. Titta gärna tillbaka på denna aktivitet:

Koda med TI / Kapitel 1 övning 3

Syfte med aktiviteten:

  • Definiera en funktion
  • Använd funktionen vid utvärdering av uttryck
  • Använd funktionen input()

Funktioner spelar en stor roll i såväl Python programmering som i matematik. Funktioner kan användas för att generera många olika slags värden och funktioner kan fungera som Pythonsub-
rutiner som hjälper till att bryta en komplex process i mindre och mer hanterbara delar.

Se aktivieteten i bifogad fil.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.