Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Video | Widget: Rita i kemin

Rita enkelt i kemin med stöd av symboler

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Chemistry

Tags  Chemistry

Denna video visar exempel på hur du snabbt kan rita i kemi med hjälp av färdiga symboler.

Ladda ner widget från denna sida.

Videos

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.