Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Meervoudig functievoorschrift TI-Nspire CX

Functies & Grafieken

Publisher: WIL-de Wiskunde

Editor: WIL-de Wiskunde

Author: WIL-de Wiskunde

Topic:  Mathematics

Tags  Functions

In deze tutorial laten we zien hoe je stuksgewijs gedefinieerde functies, of meervoudige functievoorschriften, kunt invoeren op de Ti_nspire CX handheld

Videos

Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 

Meer info: Creative Commons.