Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Billarm för husdjuren - STEM-Projekt - TI-Nspire CX

I detta projekt ska eleverna bygga och programmera en enkel återkopplings- och kontrolloop.

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics  Physics

Tags  Physics ,  Problem Solving ,  Programming ,  STEM ,  Temperature

I detta projekt ska eleverna bygga och programmera en enkel åter-kopplings- och kontrolloop. Återkoppling och kontrollslingor är viktiga för många industriella system och konsumentprodukter. Systemet använder tre ingångsmoduler; två temperatursensorer och en Hall-effekts magnetfältssensor. Systemet har fyra utgångar som inkluderar två vita LED-lampor (strålkastare), 1 kontinuerlig servomotor (kontrollerar fönstret) som även använder sig av TI-Innovator™ hubbens inbyggda högtalare (horntutande).


Den kontinuerliga servomotorn kräver mer ström än räknaren kan ge. Därför behövs ett externt USB-batteri. Ett program skrivs för att läsa alla tre indataparametrarna och logiskt jämföra dem med kritiska bör-värden för att avgöra när man ska slå på larmet. Projektet presenteras i en rad små utmaningar som är tänkta att stärka kunskapen och färdigheten som krävs för den avslutande öppna utmaningen. Den avslutande utmaningen bygger också på elevernas förståelse i viktiga områden inom biologi och geovetenskap och som är relevanta för att optimera systemet som eleverna slutligen utformar och förfinar.


Obs: detta projekt förutsätter att eleverna har praktisk erfarenhet av viktiga programmingsbegrepp i Digital Mood Ring projektet. Referera gärna till detta projekt. Dokumentation för Digital Mood Ring finns här

 

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.