Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Stämningsring - STEM-Projekt - TI-Nspire CX

Utmaning: Designa en digital stämningsring

Publisher: Barrie Galpin, T³ Sverige

Topic:  Mathematics

Tags  Programming ,  STEM

det här projektet ska eleverna bygga och programmera ett första exempel på en återkoppling- och kontrollslinga. Denna tekniska princip är central för många industriella system och konsumentprodukter. Återkoppling och kontrollprinciper används också i många av Texas Instruments TI-Innovator™ Hub-projekt. Under projektets gång kommer eleverna att engagera sig i grundläggande koncept inom programmering, såsom variabler, loopar, villkorssatser och booleska operatorer.


Projektet presenteras som en serie utmaningar som bygger de konceptuella kunskaper och färdigheter som behövs för den slutgiltiga öppna utmaningen.

 

Eleverna ska:

1. Skapa och redigera ett TI-Basic-program på sin handenhet.
2. Koppla ihop hubben med en givare till handenheten
3. Skriva program som innnehåller många frekvent använda kommandon
4. Bygga ett enkelt återkopplings- och kontrollsystem

 

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.