Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Cirkellaboration

Cirkellaboration för senare grundskolan

Publisher: T³ Sverige

Topic: Mathematics

Tags Circle, PI

Denna aktivitet är en variant av en klassisk matematiklaboration där eleverna får mäta omkrets och diameter på ett antal cirkelformade föremål för att bestämma ett approximativt värde på Pi. Här använder eleverna grafräknarnas förmåga att hantera listor, rita spridningsdiagram och göra regressionsanalys för att på olika sätt hitta värdet på Pi.

Det förutsätts att läraren har tillgång till ett relativt stort antal cirkulära föremål som går att mäta på, samt lämpliga mätverktyg, t.ex. måttband, snören, linjaler, skjutmått etc.

License not specified