Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Banplottning | TI-Nspire

Ma 3-4 - (Momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigometri

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics  Physics  STEM

Tags  Curriculum ,  Geometry ,  Physics ,  STEM ,  Trigonometry

I version 5 av TI-Nspire-programmet finns ett verktyg för att visa rörelse. Verktyget heter Path Plot. Vi tar här upp tillämpningar med kroklinjig rörelse i två olika exempel. Denna aktivitet bör föregås av aktiviteten Kaströrelse. I den aktiviteten så ska eleverna utforska vad det är som påverkar banan man får vid kroklinjig kaströrelse. De ska bland annat observera och jämföra de vertikala och horisontella hastighetskomposanterna när en projektil rör sig i en bana.

Vi förutsätter att eleverna i kursen Fysik 2 har gått igenom det fundamentala hos kaströrelse med vertikala, horisontella och sneda kast och tillhörande ekvationer. Det är i det sammanhanget man brukar ta upp parameterform.

Publisher specific license