Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Cirkeldiagram plotten

Plot een cirkeldiagram vanuit lijst 1

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags  Statistics

Het plotten van een cirkeldiagram zit wel op de TI-84, maar erg verborgen en -in mijn optiek- is de procedure die de leerling moet volgen om tot resultaat te komen voor menig wiskunde A leerling erg lastig. Ze gebruiken de optie daarom nagenoeg nooit.

Dit programma hoopt dat beter te doen. Enkel lijst 1 vullen , het programma oproepen en de machine doet de rest.

Ook zo gemaakt dat negatieve invoer wordt opgemerkt en als foutmelding wordt gesignaleerd.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.