Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Lösa linjära ekvationer med programmering

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics  STEM

Tags  Acceleration ,  Algebra ,  Curriculum ,  Linear ,  Programming ,  STEM

med avseende på x. Vi får ett exakt svar. I programmet matar man i dialogrutor in koefficienterna a, b, c och d. På en grafsida plottas samtidigt också ekvationens vänster- och högerled som funktioner. På en bonussida visas också hur man kan lösa ekvationer exakt i steg för steg direkt i appen Räknare.

Publisher specific license