Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Publisher: T³ Sverige

Topic:  Mathematics  Physics  STEM

Tags  Electricity ,  Engineering ,  Modelling ,  STEM

I detta färdiga exempel visas hur man kan dela upp skrämen i två delar och se kraftfiguren och lösningen samtidigt

Exemplet och appen är utvecklad av Olli Karkkulainen (lärare och T3 instruktör i Finland)

Publisher specific license