Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Tangent och normal med programmering

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd punkt.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics  STEM

Tags  Algebra ,  Coding ,  Curriculum ,  Exercise ,  Functions ,  Graphs ,  Programming ,  STEM

Som argument i programnamnet matar man vid körning av programmet in funktion och x-koordinat (f,xt).

I programmet utnyttjas vid de inbyggda funktionerna tangentLine och normalLine.

På en grafsida så plottas sedan funktionen, tangenten och normalen. Tangeringspunktens koordinater skrivs också ut.

Publisher specific license