Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Räta linjens ekvation med programmering

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics  STEM

Tags  Algebra ,  Coding ,  Curriculum ,  Exercise ,  Functions ,  Graphs ,  Programming ,  STEM

Här finns ett enkelt program som utifrån koordinater för två punkter (x1, y1) resp. (x2, y2) tar fram ekvationen på formen y=kx+m för den räta linje som går genom punkterna. På en grafsida plottas samtidigt den räta linjen med punkterna utsatta.

Publisher specific license