Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Primtalslista med programmering

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic: MathematicsSTEM

Tags Stochastics, Coding, 3D Geometry, Curriculum, Number, Programming, STEM

I det första programmet använder vi en While…EndWhile-sats och i det andra For…EndFor-sats. Funktionen isPrime som testar om ett tal är ett primtal används i både programmen.

Kalkylarket hos TI-Nspire används sedan för att titta närmare på primtalslistorna.

Publisher specific license