Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Nollställen och vertex med programmering

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic: MathematicsSTEM

Tags Algebra, Coding, Stochastics, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Man bör ha förkunskaper om hur man löser andragradsekvationer på allmän form med kvadratkomplettering. Vi går inte igenom det i denna aktivitet. Aktiviteten kräver goda kunskaper i algebra och får anses rätt avancerad. Själva programmets konstruktion förklaras ordentligt.

Publisher specific license