Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics  STEM

Tags  Area ,  Coding ,  Curriculum ,  Derivative ,  Exercise ,  Graphing ,  Integral calculus ,  Number ,  Programming ,  STEM

I denna aktivitet visar vi hur man kan använda ett program för att göra numeriska beräkningar med mittpunktsmetoden och beräkna arean under en kurva. Aktiviteten ger insikt till om hur en hyfsat avancerad metod är uppbyggd.

Publisher specific license