Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Herons formel med programmering

I denna aktivitet ska vi närmare studera trianglar och vilka villkor som gäller för sidlängderna för att dessa ska kunna bilda en triangel. Vi tittar på ett kort och genomskinligt program där arean beräknas med Herons formel.

Det intressanta i programmet här är alltså If-satsen

If a+b>c and a+c>b and b+c>a Then

Tre villkor ska i detta fall uppfyllas för att sidorna ska kunna bilda en triangel. Efter If-satsen kommer ju beräkningarna av arean. Efter Else-satsen finns sedan meddelandet ”Det finns ingen sådan triangel”.

Publisher specific license