T³ Europe Resources

Roliga timmen - Utmaning - Tjuvar

Roliga timmen - Utmaning - Tjuvar

Publisher: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Topic: Mathematics

Tags Biology, Box plots

Hur många tackor stals?

5 tjuvar rånar ett bankvalv. I turordning tar de hälften av de guldtackor som de hittar + 1 guldtacka. Den sista tjuven hittar valvet tom. Hur många tackor stals?💰

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.