Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Ma 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic: Mathematics

Tags Curriculum, Diagram, Probability experiment, Statistics

Klassrumsaktiviteter : Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor - Texas Instruments - content

<form id="aspnetForm" action="/sv/activity/detail?id=FD238AFABD4D406296F155FF71E98C76&amp;ref=%2Fsv%2Factivity%2Fsearch%2Fadvanced" enctype="multipart/form-data" method="post">

 

Data är koldioxidhalten i atmosfären i ppm (parts per million) från år 1959 och fram till 2015.
Listor för dessa data kan laddas ner till räknaren och bifogas till denna aktivitet.

 

 

Vi undersöker hur halten av koldioxid kan modelleras som linjär och exponentiell tillväxt och vi granskar närmare förändringarna mellan åren. Finns det någon trend man kan upptäcka och vad kan hända på lång sikt

 

</form>

 

Publisher specific license