Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Roliga timmen - Utmaning - Rektangeln

Vilken area får den nya fyrsidingen?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags

[ABCD]-rektangeln har en yta på 11 cm². Om vi förlänger sidorna genom att duplicera längden på varje sida, och sammanför sidotopparna med varandra, vilken area får den nya fyrsidingen?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.