Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Roliga timmen - Utmaning - Stjärnan

Titta på den femuddiga stjärnan i bilden. Är det möjligt att skriva 10 heltal i de 10 cirklarna hos stjärnan på ett sådant sätt att av summan av de 4 talen i var och en av de 5 diagonalerna är ett udda tal?

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.