Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Koda med TI | Ljusintensitet, If och While |TI-Nspire CX CAS

I denna första aktivitet för kapitel 3 ska vi undersöka den inbyggda ljusintensitetsgivaren BRIGHTNESS och använda Dispsatsen för att visa givarens avläsningar.

Syfte:

  • Läsa av ljusintensitetsgivaren
  • Introducera While loopen
  • Introducera String( och sammanlänkning

 

Exemplet kan användas både tillsammans med TI-Nspire CX CA handenhet eller med datorprogramvaran.

Publisher specific license