Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Video | Geometri med TI-Nspire

Använd pekskärmen och musen för att rita punkter, linjer, trianglar, cirklar och mer samt börja enkelt utforska och upptäcka geometriska egenskaper

Videos

Publisher specific license