Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Video | Programmera med TI-Innovator

Utöka programmering till MINT/STEM-experiment genom att läsa data från sensorer med hjälp av TI-Innovator Hub.

I det här exemplet används ultra-sensor Ranger som mäter avstånd.

Videos

Publisher specific license