Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Koda med TI | Listor, grafer och dynamiska program | TI-Nspire CX CAS

I denna applikation ska vi utveckla ett spel, Kaosspelet, som genererar den s.k. Sierpinskitriangeln, en berömd fraktal.

Syfte:

  • Skriva ett program som genererar en intressant bild (Sierpinski- triangeln)
  • Styra tillåtna åtgärder hos ett skjutreglage

Publisher specific license