Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Koda med TI | Listor, grafer och dynamiska program | TI-Nspire CX CAS

 

I denna aktivitet kommer du att lära dig mer om att använda dynamiska program för att skapa andra typer av plottningar med Data & Statistik-appen.

Syfte:

  • I denna aktivitet så kommer du att lära dig hur man kan använda dynamiska programs för att skapa andra typer av diagram.
  • Använda appen Data & Statistik

Publisher specific license