Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Koda med TI | Loopar | TI-Nspire CX CAS

enna aktivitet kommer du att lära dig att arbeta med den mångsidiga Loop…EndLoop-strukturen.

Syfte:

  • Använda Loop…EndLoop strukturen
  • Använda Exit villkor för att avsluta en loop.

Publisher specific license