Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Koda med TI | Använda variabler och uttryck - TI-84 Plus

I denna tillämpning för kapitel 2 kommer du att lära dig att skriva program som utför beräkningar med matematiska formler.

Syfte:

  • Använda TI Basic-kommandon som du lärt dig i kapitel 2 för att skriva program som utvärderar en formel.

Publisher specific license