Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Numeriska metoder för DE-lite mer på djupet

Nyare versioner av Texas Instruments grafräknare, eller motsvarande datorprogramvara, innehåller metoder för att numeriskt beräkna stegen i Euler och Runge Kutta-metoderna. I denna aktivitet tittar vi närmare på dessa metoder. Vi är här angelägna om att ge eleverna lite djupare kunskap om hur dessa metoder fungerar. Vi visar bl.a. ett kort program för Eulers metod.

Publisher specific license