Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Modellera en avkylningsprocess

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Chemistry  Mathematics  STEM

Tags  Data collection ,  Curriculum ,  Programming ,  Data ,  Differential equations ,  Euler method ,  Exercise ,  Newton's law

En avkylningsprocess hos en vätska är ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen. Newtons lag säger att avkylnings-hastigheten är proportionell mot temperaturdifferensen mellan vätskan och omgivningen. Vi utgår från experimentella data.

Publisher specific license