Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Modellera en avkylningsprocess

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Topic: ChemistryMathematicsSTEM

Tags Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

En avkylningsprocess hos en vätska är ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen. Newtons lag säger att avkylnings-hastigheten är proportionell mot temperaturdifferensen mellan vätskan och omgivningen. Vi utgår från experimentella data.

Publisher specific license