Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Tillämpning av linjära olikheter

För att lösa problem som är tillämpningar av linjära olikheter så måste eleverna kunna ställa upp olikheter och sedan representera dessa i ett koordinatsystem. Det krävs alltså förståelse för olikheter, linjära funktioner och hur man grafiskt representerar dessa och till slut hur dessa hänger ihop och vad de betyder, dvs hur ska man tolka olika delar i ett koordinatsystem där det finns flera olikheter.

Publisher specific license