Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

3. Spåra stege

Denna aktivitet är en uppföljare till de båda andra stegaktiviteterna.
Här har vi konstruerat situationen med stegen och korridorerna i grafappen med geometriverktyg och man kan flytta stegen runt hörnet. Man ser att den i ett visst läge snuddar det inre hörnet mellan korridorerna. Sedan kan man också skapa ett spårningsmönster av stegens rörelse.

Publisher specific license