Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

2. Stege runt ett hörn med trigonometri

Detta är samma problem som Stege runt ett hörn men här använder vi trigonometri genom att låta en viss vinkel vara variabel. Vi kommer fram till samband mellan sinus, cosinus och tangens.
De båda aktiviteterna får en uppföljare i en tredje aktivitet där vi tittar mer geometriskt på problemet.

Publisher specific license