Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

1. Stege runt ett hörn

Problemet handlar om en stege som ska flyttas runt ett hörn i två korridorer, där en korridor är 2 m bred och den andra är 3 m bred. Syftet med aktiviteten är att bestämma den längsta stegen som kommer att kunna passera genom korridoren. Vi angriper problemet på två olika sätt och löser det både grafiskt/numeriskt och algebraiskt/analytiskt med derivata. I det senare sättet arbetar vi helt symboliskt med korridorbredder x och y.

Publisher specific license