Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Riemannsumma

I denna aktivitet ska uppskatta arean under en kurva genom att bilda summor av rektanglar. Vi börjar med några enkla räta linjer innan vi övergår till en andragradsfunktion. Man bör vara bekant med symbolen summa, ∑, och hur den kan användas i enkla situationer. Beräkningar med summasymbolen är hos TI-Nspire ett mycket kraftfullt analysverktyg.

Publisher specific license