Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Hur många har någonsin levat?

I denna aktivitet tar vi upp ett problem som är lite udda.
Här praktiseras både algebra, statistik och integralberäkning för att lösa ett demografiskt problem. Beräkningarna görs i kalkylarket. Trixet att komma på rätt spår är inte att bara titta på hur befolkningen har utvecklats utan se på födelsetalet, dvs hur många som föddes varje år. Därefter får man ta till integraler för att beräknaantalet födda under ett längre tidsintervall.

Publisher specific license