Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Räkneoperationer med komplexa tal

Denna aktivitet är ganska enkel och behandlar hur man adderar och multiplicerar komplexa tal.
Vi utgår oftast från tal i det komplexa talplanet och vi visar bland annat hur du i samma fönster kan manipulera komplexa tal i talplanet genom att dra i strålarna och samtidigt se hur uttrycken på formen z=a+bi förändras.

Publisher specific license