Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Synvinkel på två sätt

Du står under en reklamskylt. Skylten sitter 5 meter upp på väggen och är 2 meter hög. Hur långt ska du placera dig för att se den under största synvinkeln?
Vi använder två olika metoder. I det ena fallet tangens- funktionen och i det andra fallet sinusfunktionen. Inbyggda verktyg för att utveckla trigonometriska uttryck används i det ena fallet och sinussatsen i det andra fallet. En interaktiv geometrisk konstruktion av situationen gör att man kan kontrollera rimligheten i resultaten.

Publisher specific license