Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Undersöka primtal

TI-Nspire har en del inbyggda kommandon för att undersöka om ett positivt heltal är ett primtal. Ska man göra detta för hand så är det en omfattande procedur om man ska undersöka många och stora tal.
Vi gör undersökningarna i kalkylblads-appen och får då många beräkningar utförda på en gång. Vi visar också i diagramform om det finns något mönster hur primtalen uppträder i olika talintervall.

Publisher specific license