Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Tillämpningar på differentialekvationer

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags  Curriculum ,  Differential equations ,  Exercise ,  Graphs

Vi utnyttjar TI-Nspire´s grafiska/numeriska analysverktyg för differentialekvationer. Vi tar upp den s.k. logistiska tillväxtekvationen och olika typer av fallrörelse. Vi visar också på slutet upp hur beräkningar kan spåra ur.

Publisher specific license