Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags  Curriculum ,  Exercise ,  Functions ,  Graphs

Här ska eleverna använda både algebraiska och grafiska verktyg. Problemen handlar om en båtresa i en strid ström och en tågresa där en person rör sig i och emot färdriktningen.

Publisher specific license