Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Priser och index

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic: Mathematics

Tags Regression, Curriculum, Material to order, Exercise, Mathematical thinking, Functions, Graphs, Statistics

Vi jämför konsumentprisernas förändring med linjära och exponentiella förändringar. Begreppet förändringsfaktor lyfts fram på ett naturligt sätt.

Publisher specific license