Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags  T3 ,  Curriculum ,  Data collection ,  Linear ,  Mechanics ,  Quadratic function

I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c i andragradsfunktionen y = ax2 + bx + c påverkar utseendet för funktionen. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Publisher specific license