T³ Europe Resources

Ringa in en cirkel

Ringa in en cirkel

Texas Instruments Sverige

Topic: Mathematics

Tags Mathematical thinking, Circle, Material to order, Pythagoras, Trigonometry

Ma 3 - Aritmetik, algebra och geometri - Detta exempel täcker in flera områden i kurs 3

Använd pythagoras sats och symbolhantering för att ringa in en cirkel. 

Publisher specific license