Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Laboration - Induktion

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Physics

Tags  Exam ,  Data collection ,  Stochastics ,  Exercise ,  Tips and tricks ,  Physics

Syfte:
Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Materiel:
Spole med 600 varv, spänningsprobe, TI-Nspire och labsläde.


Mätutrustningen:
• Anslut spänningsproben till kanal CH 1 på labsläden.

Publisher specific license