Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Svävare

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Physics

Tags  Exercise ,  Physics ,  Volume

Syfte:

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt. 

Materiel:

Två stämgafflar med resonanslådor, t ex 440 Hz, en dämpklämma att sätta på skänkeln på den ena stämgaffeln, en mikrofonsensor, TI-Nspire™ och labsläde.

Förberedelser:

Mätutrustningen:

  • Anslut mikrofonen till kanal CH 1 på labsläden.
  • Sätt de båda stämgafflarna med sina resonanslådor på ett bord. Vinkla resonanslådorna och rikta dem mot mikrofonen som är fäst ett stycke framför resonanslådornas mynningar.

Publisher specific license