Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic: Chemistry

Tags Chemistry, Curriculum, Data collection

Syfte:

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra. 

Materiel:

Dator, TI-Nspire och labsläde, pH-sensor, stativ, byretthållare, byrett, magnetomrörare med magnet, tratt, bägare, 0,10 M NaOH, HCl med en koncentration mellan 0,05 M och 0,1 M. 

Förberedelser:

Mätutrustningen:

  • Anslut pH-sensorn till kanal CH 1 på labsläden.

Publisher specific license